ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន មកស្វែងយល់ពីការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និងពិភាក្សាការងារ។

សមាគមពន្លឺ បានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមពន្លឺ ដែលបានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទុកជាឯកសារយោង និងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ វចនានុក្រមនេះ ចងក្រង និងរៀបរៀងដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ហើយសមាគមពន្លឺ បានចាត់ចែងបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រម នៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

 

Page 1 of 196

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/