វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល

  • Print

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនស្ដីពី «ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការ» ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយឯកឧត្ដម ស សាម៉ីឌី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ជាផ្នែកមួយនៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពមន្ត្រីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០១៩នេះ។ ព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរ សិក្ខាកាមទាំងអស់បានភ្លក្សរស់ជាតិទឹកដោះគោស្រស់ដែលផលិតដោយឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យ សភាកម្ពុជាតេជោសែនឫស្សីត្រឹប នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។