កម្រងរូប ភាព ស្ដី ពី ការ ផ្ទេរ តំណែង រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា

កម្រងរូបភាពមួយចំនួនក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវកិត្តិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ ឯកឧត្ដម ឈិត សុខុន ជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មី ជំនួសឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ឹម ឆែម ដែលទៅកាន់មុខតំណែងថ្មី។

Read more: កម្រងរូប ភាព ស្ដី ពី ការ ផ្ទេរ តំណែង រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា

Flag Counter