គ.ស. ២០០៤

  • Print

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៨ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស. ២០០៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ – ២០០  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ២០០៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ២០០៤  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និងបញ្ហា --(ឈន អៀម)
២-ប្រវត្តិរបស់អដ្ឋកថា (ត) --(វ៉ាន់ ចាន់សារ៉ែន) ១៣
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-គោលការណ៍ប្រាំគួរ --(ឆេង ផុន) ២០
៤-ពុទ្ធសាសនា និងបញ្ហាអប់រំ --(ឆយ យីហ៊ាង) ៣៩
៥-ព្រះពុទ្ធសាសនាជាឫសគល់មួយនៃវប្បធម៌ខ្មែរ (តចប់) --(ខ្លូត ធីតា) ៥៤
៦-សិលាចារឹកទួលចាម k 939 --(វង់ សុធារ៉ា) ៦២
៧-អំពីការដាក់អន្ទាក់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧១
៨-ប្រវត្តិភូមិបឹងចារ --(ហ៊ុល សឿង) ៨១
៩-កំណាព្យ ឆៃយ៉ាំភូមិខ្ញុំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៥
III. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-សុន្ទរកថា --(ព្រះរេជគុណ ឧទុគម ស្រីធម្មរក្ខិត) ៨៨
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា :  
១១-លិខិតរបស់ កញ្ញា អ៊ឹង ភិរម្យ ១០២

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៨ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស. ២០០៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមេសា - ឧសភា - មិថុនា លេខ ២ – ២០០៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមេសា - ឧសភា - មិថុនា លេខ ២ - ២០០៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥៨ ខែមេសា - ឧសភា - មិថុនា លេខ ២ - ២០០៤  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និងបញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម)
២-ប្រវត្តិរបស់អដ្ឋកថា (តចប់) --(វ៉ាន់ ចាន់សារ៉ែន) ១៥
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-លក្ខណៈពិសេសរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបីអង្គ --(ង៉ែត សោភ័ណ) ៣០
៤-ពុទ្ធសាសនា និងបញ្ហាអប់រំ (ត) --(ឆយ យីហ៊ាង) ៤៥
៥-ឋានៈស្ត្រីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះមហាឃី សុវណ្ណរតនា) ៥២
៦-សិលាចារឹកទួលចាម k ៥៩ ភូមិគោកក្លាង --(មីសែល ត្រាណេ) ៦១
៧-អំពីការដាក់អន្ទាក់មាន់ព្រៃ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៤
៨-ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា --(ហ៊ីង គឹមថន) ៨២
៩-កំណាព្យ ឆៃយ៉ាំភូមិខ្ញុំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៥
III. កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-សុន្ទរកថា --(ព្រះតេជព្រះគុណ អាជាញ ព្រហ្មវង្សោ) ៨៧
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១១-លិខិតរបស់ លោក វ៉ាយ វិបុល ៩៧

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៨ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស. ២០០៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ – ២០០៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥៨ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ២០០៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥៨ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ២០០៤  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និងបញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម)
២-លក្ខណៈ ៣២ ប្រការរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ --(លឹម លឿម) ១៤
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ពុទ្ធសាសនា និងបញ្ហាអប់រំ (តចប់) --(ឆយ យីហ៊ាង) ២០
៤-ព្រះនាងសរស្វតីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ --(ហម ឆាយលី) ៣២
៥-សិលាចារឹកថ្មីមួយនៅប្រាសាទល្បើកស្រុត-ល្បើកស្រងែ --(វង់ សុធារ៉ា) ៤១
៦-ពិធីបង្ហោះគោមខ្មែរ --(វ៉ាន់ ផេន) ៥៣
៧-រុក្ខជាតិវល្លិរមៀត --(វិទ្យាស្ថាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ) ៦២
៨-ប្រវត្តិបារាយណ៍អណ្ដែត --(ចិន តាក់) ៧៩
៩-កំណាព្យ ត្រូវតែស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យច្បាស់ --(ភិក្ខុ ឈន សម្បត្តិ) ៨៩
III. កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-សុន្ទរកថា --(ឯ.ឧ. លឺ ឡាយស្រេង) ៩៣
១១-សុន្ទរកថា --(ឯ.ឧ. ឃុន ហាំង) ៩៧
១២-សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដម លឺ ឡាយស្រេង  
១៣-សុន្ទរកថា ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៨ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៨ គ.ស. ២០០៤

D-មាតិកាអត្ថបទ  
E-គណកម្មការពិគ្រោះយោបល់  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា (ត) --(ឈន អៀម )
២-ព្រះរតនត្រ័យ --(សេង សុភ័ណ ) ១៣
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ព្រះនាងសរស្វតីក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ (ត) --(ហម ឆាយលី ) ២៥
៤-ឋានៈស្ត្រីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា (តចប់ ) --(ព្រះមហា ឃី សុវណ្ណរតនា ) ៣៥
៥-សេចក្ដីល្ងង់មានខ្លួនឯងជាសត្រូវ --(សមាគមធម្មិកសង្គហៈ ) ៤៦
៦-អាថ៌កំបាំង និង អត្ថន័យនៃប្រាសាទបាយ័ន --(រស់ ណុល ) ៥៩
៧-ប្រវត្តិបារាយណ៍អណ្ដែត (តចប់ ) --(ចិន តាក់ ) ៧០
៨-អំពីការទាក់លលក --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៩
៩-កំណាព្យ ត្រូវតែស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនា (តចប់ ) --(ភិក្ខុ ឈន សម្បត្តិ ) ៨៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១០-ព្រះជីវប្រវត្តិសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ៩២
១១-សុន្ទរកថា នាយកវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៦
១២-សេចក្ដីថ្វាយសព្ទសាធុការពរ ១០៣
១៣-វប្បធម៌ ក្នុងចំណោមយុវជន