គ.ស. ២០០១

  • Print

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែមករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ទុក្ខកើតព្រោះអញ --(ភិក្ខុ ងិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ )
២-ព្រះបរមត្ថមច្ចុសា វិសុទ្ធមគ្គ មហាដីកា --(សួន ឱសថ ) ១៥
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-អ្វីទៅដែលហៅថាអត្តសញ្ញាណជាតិ ? --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ២២
៤-ឯកភាវូបនិយកម្មភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ២៤
៥-ស្មារតីខ្មែរ និង ពុទ្ធសាសនា (ត) --អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ៤០
៦-សិលាចារិកថ្មីសម័យមុនអង្គរនៅក្នុងស្រុកអង្គរបុរី --(វង់ សុធារ៉ា ) ៥១
៧-ឥសីវិស្វាមិត្រ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៩
៨-រឿងប្រវត្តិនំលំអងរំចេក ឬ នំអាចម៍ឆ្កែ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៧
៩-ពិធីឡើងរោងជូនលោក ឧកញ៉ា ឃ្លាំង មឿង និង លោកជំទាវ ខាន់ ខៀវ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៨៤
១០-អុំទូកលើគោក --(សម ផល ) ៩៣
១១-កំណាព្យ « កម្ពុជសុរិយា » ៩៧
III- កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-សន្ធិសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនិងសាលាបារាំងចុងបូព៌ា (EFEO) ៩៩
១៣-លិខិតរបស់លោក ណៅ សុខ និង ចម្លើយរបស់កម្ពុជសុរិយា  
១៤-សេចក្ដីអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌-សិល្ប  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមច្ចុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា --(សួន ឱសថ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
២-សម្រស់វប្បធម៌ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ – ២០០០ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន )
៣-ការផ្ដល់និងការទទួលពត៌មាន (បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង) ១៣
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ពុទ្ធសាសនា (ត) --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២០
៥-សិលាចារិកថ្មីសម័យមុនអង្គរនៅ កំពង់ស្ពឺ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣២
៦-ឥសីវិស្វាមិត្រ (ត) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៥០
៧-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៩
៨-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប --(ខៀវ យ៉ុន ) ៦៩
៩-ប្រវត្តិវត្តពោធិមានបុណ្យ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៧៧
១០-ដើមកំណើតវត្តសារាវ័ន្ត តេជោ --(សំ ចាន់រ៉េន ) ៨២
១១-ឱសថបុរាណខ្មែរ (នៅមានត) --(សួន ឱថស ) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-មហាសន្និបាតពុទ្ធិកសមាគមន៍កម្ពុជរដ្ឋ ៩២
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ៩៧
១៤-អនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១០ ១០៧
១៥-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី  
១៦-ក្រោយពីអាន  

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធមគ្គមហាដីកា --(សួន ឱសថ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-ជីវិតខ្មែរ និង ល្ខោនខ្មែរ --ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន
៣-សំបូរសម្បត្តិកប់បាត់ក្នុងព្រៃ --(នុត ណារ៉ាង ) ១៨
៤-ពីវប្បធម៌សន្តិភាពនៅក្នុងស្មារតី --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៥
៥-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតខ្មែរ --(ខ្លូត ធីតា ) ៣៨
៦-ឥសីវិស្វាមិត្រ (ត) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៤៨
៧-ការដឹងប្រភេទថ្នាំ ៥ ប្រការ --(សួន ឱសថ ) ៥៥
៨-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប (ត) --(ខៀវ យុន ) ៦០
៩-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ (ត) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៥
១០-ប្រវត្តិអ្នកតាសាកង្កែប --( ជួប ឃាន ) ៨១
១១-ប្រវត្តិរបាំច្រម --(ប្រាក់ ប៊ន ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-សកម្មភាពប្រជាសង្គ្រោះរបស់ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ៩៣
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៣-កម្ពុជសុរិយាជាទីស្នេហា --(ឃឹម អ៊ុង) ៩៥

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៥ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៥ គ.ស. ២០០១

A-ឆ្នាំទី ៥៥ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះបរមត្ថមញ្ជុសា វិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា (ត) --(សួន ឱសថ )
២-ជីវិតមនុស្ស និង បញ្ហា --(ឈន អៀម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ជីវិតខ្មែរ និង ល្ខោនខ្មែរ (តចប់ ) --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន ) ១៦
៤-សំបូរសម្បត្តិកប់បាត់ក្នុងព្រៃ (តចប់ ) --(នុត ណារ៉ាង ) ២៣
៥-ការវិវឌ្ឍន៍នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរ --(ឆយ យីហ៊ាង ) ២៩
៦-ការរីកចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតខ្មែរ --(ខ្លូត ធីតា ) ៤២
៧-កំណត់សម្គាល់ និង ការប្រើប្រាស់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤៧
៨-ឥសីវិស្វាមិត្រ (តចប់ ) --( ធន់ ហ៊ិន ) ៥៧
៩-ឱសថបុរាណខ្មែរ --(សួន ឱសថ ) ៦៤
១០-កាព្យសាស្ត្រសង្ខេប (ត) --ខៀវ យ៉ុន ) ៧៤
១១-អំពីការចម្រាញ់យកពណ៌ពីរុក្ខជាតិ (តចប់ ) --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៩
១២-ប្រវត្តិឧបករណ៍ភ្លេងព្លយ --(ម៉ៅ សោភ័ណ រស់ សំណាង ) ៨៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៣-នាទីវប្បធម៌ របស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៤
IV. ទំព័រឆ្លើយឆ្លងជាមួយកម្ពុជសុរិយា  
១៤-លិខិតថ្លែងអំណរគុណ ៩៦