គ.ស ១៩៧១

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មករា លេខ ១ – ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ – ១៩៧១  
E-ជូនដំណឹង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពាក្យប្រារព្ធ
២-កម្មវិធីបុណ្យថ្វាយព្រះភ្លើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា ១៩៧១
៣-ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសព ១៨
៤-សុន្ទរកថា លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ ថ្លែងព្រះរាជជីវប្រវត្ដិ និងព្រះកិត្តិគុណ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ២៣
៥-បុព្វកោបមកថា ៖ សេចក្ដីថ្លែងព្រះកិត្តិគុណ និងធម្មទេសនានៃព្រះវនរ័តប្រទេសថៃ ៣៣
៦-បរិទេវកថានៃព្រះតេជព្រះគុណគឹមសាងនាយគណៈពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅយៀកណាមខាងត្បូងជាប្រធាន គណៈប្រតិភូនៃព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ៤៦
៧-ស្នាព្រះហស្តខ្លះៗ ដែលគួរទុក្ខជាដំបូន្មាន និងជាអនុស្សាវរីយ៍ ៥២
៨-គុណសោកកថា (ពាក្យកាព្យរបស់លោកជា ប៉ូរ) ៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវប្បដិជីព --សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ជោតញ្ញាណោ ទ្រង់រៀបរៀង ៩៧
២-ពាក្យថាធម៌គឺអ្វី ? --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ --លោកផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១១៨
៤-រឿងសាមកុក --លោកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៦
៥-ល្បងសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោក លាងហ៍បអាន រៀបរៀង ១៤៤
៦-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ១៥៥
៧-ក្រមុំព្រហ្មចារី (កំណាព្យ) --លោកផល ទិត រៀបរៀង ១៧១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-សារាចរស្ដីពីការកែប្រែធម៌ អាកាសដ្ឋា ១៧៥
៩-សមាជពុទ្ធបរិស័ទនៅសាលចតុមុខ ១៧៧
១០-ជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សីលានិសំជាតក ស្នាព្រះហស្តបច្ឆាមរណៈ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ១៩១
២-ព្រះពុទ្ធបដិភាណមួយ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ២០២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ធាតុពិតរបស់មនុស្ស --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២១០
៤-រឿងសាមកុក--លោក ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១៩
៥-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ២៣៧
៦-ឧបនិម័ទ និង ទស្សនវិជ្ជាព្រាហ្មណ៍ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៥១
៧-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ទំនៀមឱ្យឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២៦៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អគ្គញ្ញសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៣០៣
២-រឿងសាមាវតី --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៣១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ធាមតេង រៀបរៀង ៣៣៤
៤-រឿងសាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៣៨
៥-ល្បើកជុក --លោកលី់ ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៣៥៤
៦-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ៣៧០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៣៩២
៨-ក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃ ៤០០
៩-ជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អក្គោសកសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៤០៥
២-ត្រៃសរណគមន៍ --លោក វ៉ាន ជីន រៀបរៀង ៤១៣
៣-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វិចារណកថា ៖ អ្នកវប្បធម៌ត្រូវជួយជាតិបែបណា ? --លោក លី ធាម តេង រៀបរៀង ៤៣០
៥-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤៣៥
៦-ស្រណោះលោក គ្រូមេគណខេត្តក្រចេះ (ពាក្យកាព្យ) --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៤៥១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរនាំសៀវភៅធម៌វិន័យ ទៅកម្ពុជាក្រោម --ព្រះធម្មលិខិត កិម តូរ រៀបរៀង ៤៥៣
៨-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ មិថុនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ឥន្ទ្រិយភាវនាសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៤៩៣
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤៩៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ តើ ពុទ្ធសាសនិក ជាពួកកំសាកឬអ្វី? --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥០៨
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥១៥
៥-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៥៣៣
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៥៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ កក្កដា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អធិដ្ឋានធម៌ ព្រះមហាខន្ដិកោ --លោក ជីវ គិមស៊ងរៀបរៀង ៦០១
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៥៩០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ ធាតុខាងក្នុង និង ធាតុខាងក្រៅ ជាបច្ច័យទាក់ទងគ្នា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៦០១
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦១១
៥-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦២៨
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៦៥២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ សីហា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អានិសង្សសីល ៥ --លោក វ៉ាន់ ជីន រៀបរៀង ៦៥៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ពុទ្ធសាសនា និង យុវជន --លោក លី ធាមតេងរៀបរៀង ៦៨០
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨៥
៥-ល្បើកផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង (សាស្ត្រា បុរាណ) ៧១៧
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៧២៥

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនៈពុទ្ធសាសនា --ភិក្នុ អ៊ុក អាន រៀបរៀង ៧៣៨
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖តើរុក្ខជាតិមានវិញ្ញាណឬទេ ? --លោក ផេងជ្រីវ រៀបរៀង ៧៦៣
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៦៨
៥-ស្រាវជ្រាវអំពីល្ខោនខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៩៣
៦-មង្គលឡើងផ្ទះថ្មី --លោក ឆយ ស៊ីផាត រៀបរៀង ៨០៩
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីសម្ពោធ ឧបោសថគារ វត្ដ សុមុនីរតនា --ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៨១៥

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរិយសច្ច --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨១៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៨៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖តើ មានឋានសួគ៌ដោយឡែកឬទេ ? --លោក ផេងជ្រីវ រៀបរៀង ៨៤២
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨៥២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និង វប្បធម៌(យូណេស្គូ) ៨៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរិយសច្ច(ត) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៩៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-គួររើរៀបចំឡើងវិញ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៩២២
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៤៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-អង្គការយូណេស្គ និង សាធារណរដ្ឋ ខ្មែរ ៩៧១

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ឥទ្ធិបាទធម៌បួនយ៉ាង --ព្រះពោធិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៩៨៣
២-ចតុរិយសច្ច(ត) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៩៩
៣-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១០១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វប្បធម៌ និង បញ្ហាសង្គម --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១០១៩
៥-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០២៥
៦-កវីនិពន្ធ ចចកខកចិត្ត --ដោយ ផល ទិត ១០៥២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សាសនានានានៅប្រទេសខ្មែរ ស្រង់ពីសេចក្ដីរាយការណ៍នៃគណៈកម្មការជាតិ ខាងវប្បធម៌ ក្នុងសន្និសីទលើក ទី ៧ នៃសហភាពសមាជិកសភាអាស៊ី ១០៥៥