គ.ស ១៩៩៦

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-អំពីប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ --(ឈន អៀម)
២-អហិង្សា និងដំណោះស្រាយជម្លោះ --(ហេង មណីចិន្ដ) ២៩
៣-មាឃបូជា --(ម៉ែន ប្រាង) ៤៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ៥៤
៥-ពាក្យស័ព្ទសំស្ក្រឹតដំបូងក្នុងភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៦៥
៦-ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសីលធម៌ខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ៩១
៧-ឥទ្ធិពលរបស់សត្វមកលើជីវភាពខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០២
៨-ខ្លាច (ខ្លាមិនខ្លាច ខ្លាចអាចម៍ខ្លា) --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៥
៩-ពាក្យទំនៀមខ្មែរបុរាណ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៧
១០-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១២៣
១២-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១២៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១២៧
១៤-បេសកកម្មលោក យី ធន់ នៅទីក្រុង ឡាហ័រ --(ប៉ាគីស្ថាន) ១៣១
១៥-គណៈប្រតិភូអង្គការជំនួយ សូតូស៊ូ ជប៉ុន នៅសៀមរាប ១៣៧
១៦-ពិធីសម្ពោធបើកបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសក្រសួង
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ (ត ចប់) --(ឈន អៀម)
៣-ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្ពុទ្ធ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ១៤
៤-សីលវតី (ដូនជី) --(គង់ វេទ) ១៨
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ (តចប់) ២៦
៦-ស្ថាននាមវិទ្យា --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៧-ផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៥
៨-សត្វក្អែបគ្មានខ្លាញ់ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៨៣
៩-ការធ្វើទៀនពីក្រមួនចំបក់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
១០-មាតុភូមិ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៣
១១-ច័ន្ទទឹកឃ្មុំ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៥
១២-ម្ជូរ និង ចំណីផ្លែឈើ សំរាប់រដូវទាំងបី --(គង់ វេទ) ៩៧
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១០១
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១០៧
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះធម្មត្រ័យលោកាចារ្យ ពុធ សុភក្រ) ១១០
១៦-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) --(ឱម ខែម) ១១៣
១៧-ពិធីប្រគេនសៀវភៅចំពោះវត្ដនានា ក្នុងខេត្តកណ្ដាល --(ឱម ខែម) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-កឋិនទេសនា --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ស្ថាននាមវិទ្យា (ត-ចប់) --(បណ្ណិត ឡុង សៀម) ៤៧
៤-ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម៌ --(ភិក្ខុសាស្ត្រាចារ្យ ធម្មវិហារិ) ៧១
៥-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៨៦
៦-តម្លៃនៃជំហានទី ១ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០៣
៧-ជំនួញតាចាស់ម្ចាស់ខ្សែដៀវ --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៦
៨-រដូវធ្វើប្រហុក --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១០
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(ភិក្ខុ ព្រហ្ម សុជាតិ) ១១១
១១-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១១៧
១៣-មន្ត្រីសង្ឃ ៦អង្គ ត្រូវបានតែងតាំងតម្លើងទៅក្នុងថ្នាក់ ១១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-នរនាម និង ឋានន្ដរនាម --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៣-បញ្ហានៃសិលាចារឹកពីរ សម័យមុនអង្គរ ៥៣
៤-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៦៥
៥-ប្រវត្ដិខ្លែងព្នង ឬ ខ្លែងអែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
៦-បទ នមោ --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៦
៧-ថ្មរាំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១១២
៨-សើចតិចជាងយំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៤
៩-ពួកជនពាល ពង្រាលភ្លើងកាច --(នូច ជឹម) ១១៦
១០-ឆ្នាំងដីកំសត់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១២០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ ១២២