គ.ស ១៩៩៤

  • Print

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុទ្ធឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
២-សេចក្ដីសំរេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពីការអនុញ្ញាតអោយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
៣-សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ស្ដីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៤-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa) ប្រែដោយ ឈន អៀន
៥-សិគាលោវាទសូត្រ --ប្រមូលរៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ពិនិត្យ និងកែសំរួលដោយ ឱម ខែម ២១
៦-សង្គាយនា --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ២៩
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៧-ពាក្យសម្បថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ៣៥
៨-ទិដ្ឋភាពខ្លះនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --យី ធន់ ៦១
៩-ល្បើកនគរវត្ត--របស់អ្នកប៉ាង ៧៤
១០-ពាក្យទំនឹមទំនៀមខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ - ឱម ខែម ៨៦
១១-បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --រៀបរៀងសង្ខេប ដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ៩២
១២-កំណាព្យ ៖ពន្លឺកម្ពុជសុរិយា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០២
១៣-សុភាសិត --ហៀន វណ្ណរត្ន ១០៣
១៤-ស្ដាយកេរចាស់ --យី ធន់ ១០៤
១៥-កវី អ៊ូ ចុង --ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដី មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ ១០៦
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយស និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ពុទ្ធសាសនា ១០៧
១៧-សេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ១២០
១៨-កំណាព្យប្រស្នា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៣
១៩-កម្ពុជសុរិយា  
២០-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
២១-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត  
២២-ថ្វាយព្រះពរ  
២៣-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
២៤-អ្នកនិពន្ធល្បី ៗ  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្ដម រណរិទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី១និងសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ២
២-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះឯកឧត្ដម ឈន អៀម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង ធម្មការ និងសាសនា
៣-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ
៤-សេចក្ដីសំរេចចិត្តរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ដ្រី សង្ឃលើកទី៣ ១៩៩៤
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៥-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
៦-រឿងកាឡីយក្ខីនី --ប្រែ និង រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៣៨
៧-បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ --រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៤៥
៨-អំពីពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក (ព.ស.ព) --ឈន អៀម ៥៦
៩-សង្គាយនាទី ២ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន កែសំរួលដោយ ឱម ខែម ៦៥
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
១០-ល្បើកនគរវត្ដ (ត) ៦៩
១១-គម្ពីរស្លឹករឹត --រៀបរៀងដោយ សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ៩៤
១២-អំពីអ្នកតា --ប្រែសម្រួល ឈន អៀម ១០៣
១៣-ចេះដប់មិនស្មើប្រសប់មួយ --រៀបរៀងដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១៤-មាន់ស្រុក និងមាន់ព្រៃ --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១១៣
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១៦-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ១) --ព្រាប ភិរម្យ ១២០
១៧-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ ២) --នូច ជឹម ១២២
១៨-កំណាព្យប្រស្នា -- វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៥
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៩-សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ១២៦
២០-សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃចម្លើយ "កំណាព្យប្រស្នា"  
២១-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-តតិយសង្គាយនា --រៀបរៀងសង្ខេបដោយ លោក ម៉ែន ប្រាង លោក អាំ ឆន ២៣
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --រៀបរៀងដោយ អាំ ឆន, ម៉ែន ប្រាង ២៦
៤-លោកសង្ឃខ្មែរ --ដោយលោក François Martini in France-Asie NO spécial 37-38បកប្រែ ឈន អៀម ៣៣
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកនគរវត្ត (ត) ៤៨
៦-ជីវប្រវត្ដិអ្នកព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅង៉ុយ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ៦៧
៧-ពាក្យកាព្យប្រដៅជនប្រុសស្រី ៦៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ៨៩
៩-ការសិក្សាសម័យបុរាណ --រៀបរៀងឃ្លាឃ្លោងឡើងវិញ ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០០
១០-ចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១០៨
១១-ប្រស្នាកំណាព្យ ១២១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការចូលរួមសន្និសិទនៅសិរីលង្កា ១២២
១៣-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាម ១២៦
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតឡើងវិញនៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១២៧
១៥-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-សង្គាយនាទី៤ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ១៨
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ (តចប់) --សម្រួលចាកព្រះត្រៃបិដក ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ២០
៤-អង្គការចាត់តាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក នៅកម្ពុជា -- បកប្រែ : ឈន អៀម ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកអង្គរវត្ត (តចប់) ៣៨
៦-សេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន (ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ) ៦២
៧-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ (ត) --សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៧៧
៨-ការសិក្សាសម័យបុរាណ (តចប់) --រៀបរៀងឃ្លោងឃ្លាឡើងវិញដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ៨៥
៩-និមិត្តរូបនិយមនៃប្រាសាទហិណ្ឌូ និងប្រាសាទខ្មែរ --បកប្រែ ឈន អៀម ៩៥
១០-របៀបទស្សន៍ទាយទឹកភ្លៀង --ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១១-ប្រវត្ដិឃុំដូនសរ (ស្វាយរៀង) ១១៦
១២-ស្វាមី ៥ ប្រការភរិយា ៧ ប្រភេទ ១២៣
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងកំណាព្យប្រស្នា ១៣១
III. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាជាតិ ស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរ --ឱម ខែម ១៣៤
១៥-ពិធីទទួលគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក --ឱម ខែម ១៣៧
១៦-កំណាព្យប្រស្នា  
១៧-និវេទកថា