គ.ស ១៩៩៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (តចប់) --ដោយភិក្ខុ Jagdish Kasyapaបកប្រែដោយ ឈន អៀម
២-សង្គាយនា ទី ៥ ១៥
៣-កោសម្ខិកភិក្ខុ --ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន តាមព្រះយោបល់នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ ១៩
៤-បញ្ហាបួស --សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម – ស៊ុម ( សង្ឃត្ថេរោ ) ២៧
៥-ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនា --បកប្រែ : ឈន អៀម ៣៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៦-កាព្យរំលឹកអំពីអក្សរខ្មែរ ៤៥
៧-ច្បាប់កេរកាលថ្មី ៤៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៦២
៩-ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយះអក្សរសាស្ដ្ររបស់ខ្លួន --បកប្រែដោយ ឈន អៀម ៧៥
១០-ការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង្គ និង អាំ ឆន ១០០
១១-ឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ១០៦
១២-គួរយើងទុកវត្ថុខ្លះនៅខាងក្រោយយើង --ប្រែ និងរៀបរៀងដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ១១១
១៣-រឿងមិត្តសម្លាញ់ ២ នាក់ --ដោយ កុសល ១១២
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១១៥
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៧
១៦-អ្នកប្រើជញ្ជីង ១២១
១៧-កំណាព្យប្រស្នា ការលុបដ៍ចម្លែក --គង់ វេទ ១២៣
១៨-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គំរប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសង្គម --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ)
២-បែបបទដើម្បីមើលឃើញព្រះពុទ្ធ --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ) ១០
៣-អំពីភិក្ខុ ឬភិក្ខុសង្ឃ –(ឈន អៀម) ១៥
៤-ការចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៤៣
៥-ការចេញវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៥៥
៦-កថិនទាន –(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៦៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៧-សិលាចារឹកជាប្រភពនៃការសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រទេសកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឡុង-សៀម) ៧៩
៨-ច្បាប់ល្បើកថ្មី --(ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅ ង៉ុយ) ៩៦
៩-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ (ត) --(ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់) ១៣០
១០-គួរត្រាប់ដើមត្នោត --(កវី អ៊ូ ចុង) ១៣៦
១១-ការប្រព្រឹត្តនាំអោយថោកព្រះពុទ្ធសាសនា --(វ៉ាយ វិបុល) ១៣៨
១២-គំនិតស្វែងយល់ពីអ្នកជក់បារី --(វេជ្ជ. ឃុន ង៉ែត និង ហៀន វណ្ណរត្ន) ១៤២
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១៤៩
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុន ឈឿន) ១៤៧
១៥-កំណាព្យប្រស្នា –(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១៤៩
១៦-គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រែរបស់ខ្មែរ ត្រូវបានបោះពុម្ពជាថ្មី --(ឱម ខែម) ១៥០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាស ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជួនរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
២-សេចក្ដីសំរេច ស្ដីពីការចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារបន្ថែម
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៣-ចីវររបស់ព្រះសង្ឃ (ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន)
៤-សូធ្យសូមទាន់ព្រះសមោធាន (លោក ជឹម ពៅ) ១៦
III- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-បណ្ដាំក្រុមង៉ុយ ១៧
៦-ពាក្យបណ្ដាំរបស់បិតា (លោក ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន) ២៧
៧-ចាស់ពុំទាន់ទុំ (លោក ជឹម ពៅ) ៣៧
៨-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ(ត) ៣៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ៤៥
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា (លោក សរ ចន្ទរិទ្ធិ) ៤៨
១១-កំណាព្យប្រស្នា ៥៤
IV-កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្ដម ឈន អៀម នៅប្រទេសជប៉ុន ៥៦
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការថ្វាយព្រះភ្លើង និង ការចែកព្រះសារីរិកធាតុ ព្រះសម្ពុទ្ធ --(លោក ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន)
២-ឧបស្សយានិសង្ស --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត)
៣-មឃមាណវត្ថុ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ១៣
៤-អំពីភិក្ខុសង្ឃ --(លោក ឈន អៀម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-វត្ដអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ របស់ប្រជារាស្ត្រ --(លោក យី ធន់) ៤០
៦-បុណ្យមហាអំបុក --(លោក មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-ពុទ្ធកិច្ច ៥ យ៉ាង --(លោក វ៉ាយ វិបុល) ៧៧
៨-ឆ្កួត ៨ យ៉ាង --(លោក នូច ជឹម) ៧៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា និង កំណាព្យប្រស្នា ៨១
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ៨៣
១១-កាលប្បវត្តិនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ៨៧

Flag Counter