គ.ស ១៩២៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

AA-សេចក្ដីបញ្ជាក់ Issue for (Nº 1)  
A-ឆ្នាំគម្រប់ ២  
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍នៃទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាដល់សាធារណជន ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្រុមព្រះ នរោត្ដម ភាណុវង្ស ទីអគ្គមហាសេនាធិបតី អធិបតី --ក្រុមកាន់កាប់ការ រាជការព្រះរាជបណ្ណាល័យ អធិប្បាយ ២៤
២- សេចក្ដីសម្គាល់អំពីរូប ព្រះមេត្រីពោធិសត្វ ដែលតាំងនៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ --អ្នកស្រីក្រមុំ ការប៉ី ឡេស ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជបណ្ណាល័យអធិប្បាយ ២៦
៣- អនុត្ដរិយសុត្ដ --ព្រះអង្គម្ចាស់សុធារសបានរៀបរៀងជាសម្រាយសុទ្ធ ២៩
៤- រត្នត្រយបូជា --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាបានរៀបរៀង ៣៩
៥- សេចក្ដីដែលអ្នកអង្គម្ចាស់វឌ្ឍឆាយាវង្ស សូត្រជាភាសាបារាំងនូវមុខសពអ្នកអង្គម្ចាស់ សិង្ហរា --ក្រុម ការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនូវព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥៧
៦- ធម៌ទេសនាអំពីព្រះនិព្វានរបស់លោកកុំម៉ង់ដង្គរូបែរត៍ ដែលសម្ដែងនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកាលពីថ្ងៃ ទី ៩ យូវាំង ឆ្នាំ ១៩២៧ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ បានស្រង់យកគោលធំៗសូត្រក្នុងឱកាសនោះជាមុន ដែលសម្ដែងជា ភាសាបារាំង ៦៣
៧- ពាក្យកាព្យបុរាណ អំពីសីល ៥ របស់ --ឧកញ៉ា វង្សាស៌ពេជ្ញ នង ៦៨
៨- គតិលោករបស់ --ឧកញ៉ា សត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ត សេចក្ដីអំពីខ្សែ១២ នៃសៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ឆ្នាំទី១ (មិនបានចុះក្នុងទីនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅរួចហើយ)  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីពណ៌នាប្រារព្ធរបស់ --អ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៥
២- សេចក្ដីពណ៌នាមរណកិច្ចរបស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ព្រះគ្រូវិមល បញ្ញា អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ជាអ្នករៀបរៀង ៨៩
៣- សេចក្ដីថ្លែងគុណ ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --ព្រះគ្រូសំឃវិជ្ជា ហ.តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ១០៦
៤- សេចក្ដីប្រកាសគុណបដិការ របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះគ្រូសំសត្ថា ជ . ណាត អាចារ្យនៅ សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នា ១១៦
៥- គុណូបការានុស្សរណសច្ចកិរិយា របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម អាចារ្យ បង្រៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ១៣២
៦- គុណកថា របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង --ព្រះពុទ្ធវង្ស ម៉ី អាំងស្បិកទ័រ ត្រួតត្រាការសិក្សាបឋម វិជ្ជាប៉ែកខាងជើងរៀបរៀង ១៤២
៧- សេចក្ដីពណ៌នាកិត្តិគុណ របស់ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --ព្រះញ្ញាណវិរិយឡុង អាចារ្យបង្រៀននៅសាលា បាលីជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកតែង ១៥៦
៨- កិត្តិគុណកថា របស់ព្រះមហាវិមលធម្មថោង --អាចារ្យ អិត ហ៍ក គ្រូបង្រៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាសរសើរ ១៦៣
៩- កតវេទីកថា --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជាយ៉ាំង សម្ដែងរៀបរាប់អំពីគុណូបការ និងគុណសម្បត្តិនៃព្រះមហាវិមល ធម្មថោង ១៨៥
១០- កល្យាណមិត្តកថា --ឧកញ៉ាសុធម្មប្រីជា កង អាចារ្យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាអំពីគុណសម្បត្តិព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង ១៩៣
១១- វណ្ណកិត្តិគុណកថា --ព្រះធម្មបិដកវិជ្ជា ហិម អាំងស្បិកទ័រ ត្រួតត្រាការសិក្សាបឋមវិជ្ជាប៉ែកខាងត្បូង ពណ៌នាសរសើរគុណព្រះមហាវិមលធម្មថោង ២០៦
១២- សេចក្ដីសូត្ររំលឹកគុណ ឧទ្ទិសផលចំពោះព្រះមហាវិមលធម្មថោង ក្នុងវេលាដែលអ្នករាជការក្នុង ព្រះរាជបណ្ណាល័យវេរភត្តប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះបណ្ណាល័យអធិប្បាយ ២១៦
១៣- ប្រកាស  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧០ គ.ស១៩២៧

B-ខ្សែ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីពណ៌នាអំពីគុណធម៌របស់ព្រះមហាវិមលធម្ម លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស អេស្ដ្រែមអូរីយ៉ង ក្រមការ --ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសា ខ្មែរ ២២៧
២- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីថ្លើមថ្មដែលឆ្លាក់ជារូបព្រះពុទ្ធបរិនិព្វាន និង រឿង រាមកេរ្តិ៍ ម៉ាដឹមូអាហ្ស៊ែល សុយសានការប៉ឹឡែសរៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ២៣៥
៣- រឿងសរណគមន៍ --ព្រះមហារាជធម្ម ឌិត រាជាគណៈវត្តធម្មនិមិត្របុប្ផារាម ខេត្តបាត់ដំបង តែង ២៣៧
៤- អំពីអវិជ្ជា និង វិជ្ជា(មហាវារសំយុត្ដ ខ្សែ ១៦ និង បដិសម្ភទា ខ្សែ ៩) --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាង សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ ២៤៧
៥- អំពីដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស អេស្ដ្រែមអូរីយ៉ង អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើ រាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញជាខេមរភាសា ២៥៣
៦- សេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ លោក ហង់រី គួរដុង ចាងហ្វាងក្រសួងសិក្សាធិការចាស់ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន អំពីសេចក្ដីចម្រើនក្នុងក្រុងកម្ពុជា --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែមកជាភាសាខ្មែរ ២៦១
៧- គតិលោក --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ២៧១
៨- រឿងមហាភារត ១ កណ្ឌ --ព្រះស្នេហាសាទេព ក្រសេមបណ្ឌិត រៀបរៀង ២៨៥
៩- អំពីអ្នកតំណាងខេត្តកំពង់ចាម ដង្ហែគម្ពីរ និង វត្ថុផ្សេងៗ ជារបស់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា ចូលមក ព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ អធិប្បាយ ៣០៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B_ខ្សែ ៤  
D_បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីស្រង់អំពីសំបុត្រ ១ ច្បាប់ ដែល លោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ថ្លែងសេចក្ដីនឹងចុតហ្មាយ ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្រុមព្រះ នរោត្ដម ភាណុវង្ស អំពីសេចក្ដីចំរើនរបស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៣២៣
២- ព្រះធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ --ព្រះមហា នន្ទ ប្រែពីបាលីមកជាខេមរភាសា ៣២៧
៣- សេចក្ដីពណ៌នាតាមគោលខ្លះក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់លោកល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលមានសារបានថា អំពី ក្បាច់អលង្ការ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន ម៉ាដឹម៉ូអាហ្ស៊ែលការប៉ឹឡែស ពណ៌នាប្រារព្ធ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ ចេញជាភាសាខ្មែរ ៣៥៥
៤- អំពីសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំង មកភាសាខ្មែរ ៣៦៣
៥- ដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាខេមរភាសា (ត) ៣៩៥
៦- គតិលោកឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទគតិលោកនេះ មិនបាន លើកយកមកបោះពុម្ពថ្មីទេ ព្រោះមានចេញផ្សាយជាសៀវភៅរួចហើយ )  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជកំណត់ពិធីបុណ្យរាជាភិសេក ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ព្រះចៅក្រុង កម្ពុជា ធិបតី --សុផានុវង្ស ៤០៧
២- តាំងតុសៀវភៅរបស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យ រាជាភិសេក ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៤៣៨
៣- អំពីព្រះបាទសម្ដេចព្រះសីហនុវរ្ម័ន ស៊ីសុវាងវង្ស ព្រះចៅក្រុងលាវ ស្ដេចចូល ក្រសាលក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ កម្ពុជា ៤៤០
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយ ពីព្រះរាជបណ្ណាល័យរបស់ --លោក ស៊ីលវាំងឡេវី ចាងហ្វាងចាស់សាលាបារាំង ជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដី យី ប៉ុន ឈ្មោះ យ៉ុង. អ៊ាស ៤៤២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៦  
D-បញ្ជីរឿង ខ្សែទី ៦  
១- អំពីចេតិយបុរាណក្នុងស្រុកលង្កា លោកហុការត៍ចាងហ្វាងក្រសួងរិះរកក្បាច់រចនាបុរាណក្នុងស្រុក លង្កា រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើការនៅរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែជាភាសា ខ្មែរ ៤៤៨
២- មរណានុស្សតិកម្មដ្ឋានពិស្ដារ --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យក្នុងរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលីវិសុទ្ធិមគ្គ ៤៥៥
៣- អំពីដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ (តគ្នាពីខ្សែទី៤) លោកល្វីហ្វីណូត៍អាចារ្យបង្រៀនឧត្ដមវិជ្ជាសាលាកូ ឡែសដឺហ្វ្រង្សនៅក្រុងប៉ារីស ជាអ្នកអធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញជាភាសាខ្មែរ ៤៨២
៤- គតិលោក ឬច្បាប់ ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ( អត្ថបទនេះមិនបានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះចេញជាសៀវភៅហើយ)  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧០ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៧  
D-បញ្ជីរឿង ៧  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយពន្យល់ អំពីជើងទៀនវស្សា ដែលមានធ្លាក់រឿងរាមកេរ្តិ៍ --អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឺនឡែស អធិប្បាយក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥០៥
២- ធម៌ទេសនាអំពីព្រះនិព្វានរបស់ លោកកុំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស ចិន នៅស្រុក ចឹក្វាង(កូសាំងស៊ីន) --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៥០៨
៣- រាយការណ៍អំពីទៅពិនិត្យវត្តខ្មែរក្នុងខេត្ដ កូសាំងស៊ីន --ព្រះគ្រូសង្ឃវិជ្ជា តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ ៥៤៥
៤- មរណានុស្សតិកម្មដ្ឋាន --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពី បាលីវិសុទ្ធិមគ្គ(តចប់) ៥៧០

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីផ្លិត និងគ្រែធម្មាសនៈ ដែលមានរចនាជារូបខាងព្រាហ្មណ៍សាសនា និងខាងពុទ្ធសាសនា ៥៩១
២- អភិធម្មវិភាគ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង ៥៩៣
៣- សុវិជ្ជា --ថី ធ គឹមហាក់ ជាអ្នកត្រួតត្រាការខ្សែលួស នៅខណ្ឌមោងឬស្សី រៀបរៀង ៦០៥
៤- សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីដំណើរទៅក្នុងដែនកូសាំងស៊ីនចំពោះខែត្រដែល មានវត្តលោកសង្ឃខ្មែរ--ព្រះគ្រូ សង្ឃវិជ្ជា ហ. តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង (ត) ៦១៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អភិធម្មវិភាគ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ រៀបរៀង (តចប់ ) ៦៤១
២- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (មិនមានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ព ជាសៀវភៅហើយ )  
៣- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅកាន់ស្រុកកូសាំងស៊ីន ចំពោះខេត្ដដែលមានវត្តលោកសង្ឃខ្មែរ --ព្រះសង្ឃវិជ្ជា ហ តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អធិប្បាយ (ត) ៦៥៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅក្រុងហាណូយ រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៦៨៩
២- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសត្ដន្ដប្រឹជាឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទនេះ មិនមានចុះ ផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ )  
៣- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅ ស្រុកកូសាំងស៊ីនចំពោះខេត្ដដែលមានវត្ត លោកសង្ឃខ្មែរ --ព្រះគ្រូ សង្ឃវិជ្ជា ហ តាត អាចារ្យបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ អធិប្បាយ (តចប់) ៦៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះស្នេហាសាទេព បណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧១៩
២- អំពីលំនាំដើមហេតុ នៃការដែលបានស្គាល់ប្រាសាទអង្គរ លោក វិគ ទ័រ គោលូបែហ្វ អគ្គលេខាធិការនៅសាលាបារាំងសែស នាចុងបូព៌ាប្រទេស អធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧២៨
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ រៀបរៀង(ត) (អត្ថបទនេះមិនមានចុះផ្សាយទេព្រោះមានបោះជាសៀវភៅហើយ)  
៤- កោសជ ឬ សេចក្ដីខ្ជិលច្រអូសពាក្យរបស់ --ថី ឆ គឹម ហាក់ ធ្វើរាជការក្នុងមន្ទីរប៉ុស្តិ៍ខ្សែលួសក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង ៧៥០
៥- សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកតំណាងខេត្ដកំពត នាំប្រាក់ ចំនួន១០០០រៀល មកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ធ្វើរាជការក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ អធិប្បាយ ៧៥៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ២ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧១ គ.ស ១៩២៧

B-ខ្សែ (១២)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធរូបពុម្ព សាស្ត្រាចារ្យ សេដេស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេស ហាណូយ រៀបរៀងជាភាសាសៀម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់)  
២- អំពីលំនាំដើមហេតុនៃការដែលបានស្គាល់ប្រាសាទអង្គរ លោកវិកទ័រគោលូបែហ្វ អគ្គលេខាធិការ នៅសាលាបារាំងសែសនាចុង បូព៌ាប្រទេសអធិប្បាយ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញជាភាសាខ្មែរ (តចប់)  
៣- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (អត្ថបទនេះមិនមានចុះ ផ្សាយទេ ព្រោះ មានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ)  

Flag Counter