គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីររឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា(តពីខ្សែ ១២ ឆ្នាំ ទី ៣) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី
២- ប្រស្នាធម៌សត្វក្អែកនឹងដង្កូវ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតក ខ្សែ ១៥ ១៧
៣- លោកធម៌ ៨ ប្រការ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជួន ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី ហើយចងជាពាក្យកាព្យ ៣១
៤- រឿងសត្វខ្លា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញេ ៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរូបព្រះអរិយមេត្រីនៅសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ --អ្នកស្រីការប៉ឺឡែស អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី (ត)
៣-ប្រស្នាធម៌សត្តកណ្ដូបនឹងគ្រុឌ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី គម្ពីរបញ្ញាសជាតក ២១
៤- រឿងបុរស ៣ អ្នកឈ្លោះគ្នា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញ៉េ ៣៧
រូបព្រះអរិយមេត្រីពោធិសាតើ ក្នុងសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី៣-៤-៥-៦ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ 3-4-5-6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)
២- វលាហជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៦០
៣- រឿងសេះពលាហ លោកវិកទ័រគោរលូបេហ្វ៍ សមាជិកសាលាបារាំងសេសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហាណូយ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដីក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៤- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទនឹងស្ដេចកោរព្យរាជ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ដក យកពីគម្ពីរបញ្ញាសជាតក ហើយប្រែចេញពីភាសាបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៨៦
៥- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីមកជា ភាសាខ្មែរ ១៣៤
៦- ច្បាប់ក្រមថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៤៩
៧- ច្បាប់កិរកាលថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៨១
- សេះពលាហនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៤
- រូបមនុស្សប្រតោងសេះពលាហ ១ ពួកនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៦
- រឿងសេះពលាហនៅក្បាច់ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ៨២